Activiteiten

Wet WOZ

Met toepassing van de Waarderingsinstructie zorgt Cocensus voor het gehele traject van de waardebepaling in het kader van de Wet WOZ.

Zo richten deze werkzaamheden zich onder meer op het verzorgen van permanente marktanalyse, het verzorgen van inventarisaties, het opvragen en verwerken van huurinformatie, het samenstellen van bouwstromen en het toepassen van waarderingsmodellen.

Doelstelling is om conform de WOZ-tijdslijn de jaarlijkse waardevaststelling te verzorgen, met goed resultaat de controles vanuit de Waarderingskamer af te sluiten en tijdig de toestemming van de Waarderingskamer te ontvangen om de WOZ-beschikkingen te mogen versturen.