Activiteiten

Gemeentelijke Heffingen


Door het verzorgen van de werkzaamheden voor de deelnemende gemeenten heeft Cocensus ervaring met de volgende heffingen:

Onroerende-zaakbelastingen

Leges

Belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten

Liggeld voor woonschepen

Parkeerbelasting

Havengeld

Hondenbelasting

Binnenhavengeld

Reclamebelasting

Marktgeld

Toeristenbelasting

Graf- en begraafrecht

Precariobelasting

BIZ-Heffing

Rioolheffing

Vermakelijkhedenretributie

Afvalstoffenheffing

Forensenbelasting


Voor de genoemde heffingssoorten verzorgt Cocensus:

het bestandsonderhoud;

controlewerkzaamheden (bijvoorbeeld controle toeristenbelasting, volledigheid reclamebelasting);

de heffing;

bezwaar- en beroepsprocedures in het kader van de WOZ en gemeentelijke heffingen;

de invordering;

behandeling verzoeken om kwijtschelding incl. geautomatiseerde kwijtschelding;

administratief beroep.