Over ons

Algemeen Bestuur Cocensus

Aan het hoofd van Cocensus staat het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit elf leden.

Elk van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemers wijst uit zijn midden een lid
aan die hem in het algemeen bestuur vertegenwoordigt.

Vertegenwoordiging Deelnemende Gemeenten:

Gemeente                           Naam Vertegenwoordiger                  Aanvullende details
Alkmaar Dhr. Pieter Dijkman Voorzitter AB & DB
Bergen Dhr. Jan Houtenbos
Lid
Beverwijk Haydar Erol
Tevens lid van het DB
Den Helder Dhr. Kees Visser
Lid
Haarlem Dhr. Merijn Snoek
Tevens van het DB                           
Haarlemmermeer Dhr. Jurgen Nobel
Vice-voorzitter, tevens van het DB
Heerhugowaard Dhr. Gido Oude Kotte
Lid
Hillegom Dhr. Anne de Jong Lid
Langedijk Dhr. Jasper Nieuwenhuizen Tevens lid van het DB
Oostzaan Dhr. Rob Monen
Lid
Wormerland Dhr. Jeroen Schalkwijk Lid