Bekendmakingen

Klachtenregeling Cocensus

De voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Cocensus maakt bekend dat in de vergadering van 7 maart 2014 de 'Klachtenregling Cocensus' is vastgesteld. Deze klachtenregeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Download de PDF :  Klachtenregeling

Gelijktijdig met het vaststellen van de 'Klachtenregeling Cocensus' zijn de klachtencoördinator en diens plaatsvervanger aangewezen.
 
Hoofddorp, 7 maart 2014