rekenmachine wet open overheid

Bekendmakingen

Vastgestelde Uitvoeringsregelingen voor 2024:

Vastgestelde Uitvoeringsregelingen voor 2023:

Vastgestelde Uitvoeringsregelingen voor 2022:

Gericht op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken en de heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen en rechten zijn alle uitvoeringsregelingen van Cocensus conform wetgeving ook gepubliceerd op overheid.nl. 

Kwijtscheldingsbesluiten 2024

Inkoopbeleid Cocensus

U kunt het Inkoopbeleid Cocensus downloaden door op deze link te klikken

GR Cocensus

Het Dagelijks Bestuur van Cocensus maakt bekend dat per 1 januari 2020 de "Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2020" in werking zal treden. Cocensus is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Castricum, Den Helder, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerhugowaard, Heiloo, Hillegom, Langedijk, Oostzaan, Uitgeest en Wormerland. In deze GR zijn de uitvoeringswerkzaamheden in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) alsmede de heffing en de invordering van diverse gemeentelijke belastingen ondergebracht.

Na de inwerkingtreding van de oorspronkelijke Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2020 zijn er nog diverse wijzigingen doorgevoerd: