rekenmachine wet open overheid

Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) regelt uw recht op informatie van de overheid. Is de informatie waar u naar op zoek bent nog niet openbaar? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen.

Vermeld in het Woo-verzoek altijd:

  • duidelijk dat het gaat om een Woo-verzoek

  • wat het onderwerp is van het Woo-verzoek

  • om welke of wat voor soort documenten het gaat

  • over welke periode het gaat

  • uw contactgegevens en uw handtekening

  • Hoe u de documenten wilt ontvangen (digitaal of per post)

Een Woo-verzoek kunt u op twee manieren aanvragen:

1. Digitaal

Stuur uw verzoek per mail aan Cocensus, via het e-mailadres: heffingen@cocensus.nl

2. Per post:

Stuur uw verzoek aan Cocensus per brief naar:

Cocensus
t.a.v. afdeling Heffingen
Postbus 16

1960 AA Heemskerk

Heeft u vragen over de Woo dan kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen via tel. 023-5563400 of een e-mail sturen naar: heffingen@cocensus.nl.