Uw belasting, onze aandacht

Deelnemende gemeentes

Wat doet Cocensus?

Cocensus is een samenwerkingsverband van 13 gemeenten. Wij zorgen voor deze gemeenten dat iedereen een aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt en betaalt. Ook bepalen wij de WOZ waarde. De gemeentelijke belastingtaken voeren wij zelfstandig uit, maar de gemeenten zijn wel zelf verantwoordelijk voor de hoogte van de tarieven en de verordeningen waar de gemeentelijke belastingen op gebaseerd zijn.

Onze belangrijkste waarden zijn:

  • Klantgerichtheid: U staat centraal in alles wat we doen.

  • Efficiëntie en effectiviteit: We streven naar optimale processen.

  • Kwaliteit: Hoogwaardige service is onze standaard.

  • Innovatie: Voortdurende verbetering drijft ons.

  • Integriteit: Eerlijkheid en transparantie in elke handeling.