inwoner achter laptop die kwijtschelding aanvraagt

Betalen & Kwijtschelden

Betalen

U kunt de aanslag gemeentelijke belastingen op verschillende manieren betalen. U kunt gebruik maken van een automatische incasso of u kunt het bedrag zelf overmaken via uw bankrekening. Ook kunt u betalen met de QR code die op de aanslag staat. 

Kwijtschelding

Kunt  u uw aanslag  de gemeentelijke belastingen niet betalen of niet helemaal betalen, dan kunt u misschien kwijtschelding krijgen. Dit betekent dat u deze belastingen niet hoeft te betalen. Of u kwijtschelding krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Dit moet individueel beoordeeld worden. U kunt kwijtschelding aanvragen door het formulier in te vullen dat bij het aanslagbiljet van de gemeentebelastingen zit. U kunt ook via het Digitaal loket kwijtschelding aanvragen.