Man met brief met aanmaning gemeentelijke belastingen in de hand

Wat kunt u doen bij een aanmaning?

Als u een aanmaning heeft ontvangen omdat u de aanslag gemeentelijke belastingen nog niet betaald heeft, dan kunt u deze het beste meteen betalen om extra kosten te voorkomen.

Op tijd betalen

Het is belangrijk dat u vóór een bepaalde datum betaalt. Deze datum staat op de aanmaning. Doet u dit niet dan ontvangt u een dwangbevel. Ook voor dit dwangbevel brengt de gemeente kosten in rekening. Kosten die u moet betalen. Betaal daarom op tijd.

Regeling treffen

Misschien kunt u nog een betalingsregeling aanvragen. Gaat u hiervoor naar het digitaal loket op deze website.

Kwijtschelding krijgen

Wilt u weten of u kwijtschelding kunt krijgen, kijk dan op deze website bij Betalen & kwijtschelden. Daar vindt u informatie over kwijtschelding. Bellen kan ook. Het telefoonnummer staat op de aanmaning.