Nieuws

Riolering gemeente Dijk en Waard

Door vertraging betalen inwoners twee jaar rioolheffing

Een deel van de rioolheffing voor de jaren 2022 en 2023 is bij de gemeente Dijk en Waard nog niet in rekening gebracht. De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk zijn sinds 1 januari 2022 gefuseerd tot de gemeente Dijk en Waard.
aanslagbiljet gemeentelijke belastingen met een tien euro biljet

Alle belastingaanslagen zijn verstuurd

De afgelopen weken zijn alle gemeentelijke belastingaanslagen verstuurd van de dertien gemeenten waarvoor Cocensus de gemeentelijke belastingen int.
WOZ-waarde grafiek van stijging en daling OZB tarief

Belastingaanslag valt mee na stijging WOZ-waarde

Ook al is de WOZ-waarde van een woning soms flink gestegen dan is de aanslag voor de huiseigenaar uiteindelijk niet zo hoog als vaak wordt gedacht.
man gooit huisvuil in ondergrondse afvalcontainer

Afvalstoffenheffing gemeente Haarlem uitgebreid

Vanaf 2024 is het tarief waarop de afvalstoffenheffing is gebaseerd uitgebreid naar 1-persoons, 2-persoons, 3-persoons en 4 of meerpersoonshuishouden. Het doel daarbij is dat degene die meer afval weggooit ook meer betaalt.
logo cocensus met vijf sterren waarvan vier ingekleurd

Cocensus krijgt 4 sterren van Waarderingkamer

De Waarderingskamer heeft Cocensus beoordeeld met vier sterren voor de uitvoering van de Wet WOZ. De Waarderingskamer is een instantie, die controleert of gemeenten de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) goed uitvoeren.
Een rij afvalcontainers voor vuilnisdienst

Afvalstoffenheffing gemeente Bergen verandert in 2024

Bij de gemeente Bergen verandert in 2024 de berekening van de tarieven voor de afvalstoffenheffing. Voor het eerst wordt de afvalstoffenheffing betaalt op basis van een vast en een variabel tarief.
rekenmachine van no cure no pay bureau

Paal en perk aan no cure no pay-bureaus

No cure no pay-bureaus verdienen grof geld aan het indienen van een bezwaar tegen de WOZ-waarde.