WOZ-waarde grafiek van stijging en daling OZB tarief

Belastingaanslag valt mee na stijging WOZ-waarde

Belastingtarief na stijging WOZ-waarde niet zo hoog als gedacht

Een huiseigenaar betaalt een percentage van de WOZ-waarde aan de gemeente. Ieder jaar wordt het tarief voor de Onroerend Zaak Belasting (OZB) vastgesteld door de gemeente. Ook al is de WOZ-waarde van een woning soms flink gestegen, dan is de aanslag voor de huiseigenaar uiteindelijk niet zo veel hoger als vaak wordt gedacht.

Een rekensom

Een rekensom als voorbeeld. Wanneer de WOZ-waarde van een woning bijvoorbeeld € 478.000 is en het tarief is door de gemeente vastgesteld op 0,10357 procent van de WOZ-waarde, dan betaalt de huiseigenaar € 495,06 per jaar. Gaat de WOZ-waarde het volgende jaar met 8,2 procent omhoog, zoals dat afgelopen jaar gebeurde, dan past de gemeente het tarief aan en betaalt de eigenaar van deze woning 0,10014 procent over de nieuwe vastgestelde WOZ-waarde van € 517.000. Dat is: € 517,72. Dat betekent dat de huiseigenaar met deze fikse stijging van de WOZ-waarde uiteindelijk voor het nieuwe belastingjaar € 22,66 aan OZB-belasting meer betaalt.

Automatische incasso

Als deze huiseigenaar besluit om de gemeentelijke belastingen via een automatische incasso te betalen, dan betaalt hij € 2,52 per maand meer aan Onroerende Zaak Belasting (OZB) dan het voorgaande jaar. Ervan uitgaande dat de andere gemeentelijke belastingen gelijk zijn gebleven.