Illustratie met drie woningen op een rij per jaar. Vanaf 2022, 2023 en 2024 en telkens een pijl naar de woning van het voorgaande jaar, omdat de WOZ-waarde ieder jaar gebaseerd is op 1 januari van het jaar ervoor.

Meer inzicht in hoe de WOZ-waarde van uw woning precies tot stand komt

Wilt u precies weten hoe de WOZ-waarde van uw woning tot stand komt en hoe Cocensus de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) uitvoert? Lees dan het verantwoordingsdocument WOZ. Het doel van dit document is om inzicht te geven in het proces en de wijze waarop de WOZ waarderingen elk jaar worden bepaald. Cocensus wil hierin zo transparant mogelijk zijn voor iedereen.

Verantwoordingsdocument
Cocensus verzorgt voor dertien gemeenten de WOZ-waarde van alle onroerende zaken in deze gemeenten. Daarbij gaat het vooral om woningen en bedrijfspanden. In het verantwoordingsdocument is te lezen hoe het proces eruit ziet, welke gegevens invloed hebben op de WOZ-waarde, hoe modelmatig taxeren werkt en waar rekening mee wordt gehouden. Ook is er uitleg over hoe Cocensus aan de gegevens van woningen komt en wie ieder jaar meewerken aan de waardebepaling van alle woningen.

Waardeontwikkeling
Tot slot is in de bijlage te zien wat de gemiddelde waardeontwikkeling het afgelopen jaar per gemeente is geweest.