Bekendmakingen

Uitvoeringsregelingen Cocensus

Vastgestelde Uitvoeringsregelingen voor 2020:

Uitvoeringsregeling aanwijzing belastingplichtige in een keuzesituatie 2020

Uitvoeringsregeling aanwijzing WOZ belanghebbende 2020

Uitvoeringsregeling gerechtvaardigd belang 2020

Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen 2020

Uitvoeringsregeling ambtshalve vermindering van gemeentelijke belastingen 2020

Uitvoeringsregeling herziening waardebeschikking en navordering of naheffing 2020

Uitvoeringsregeling vaststellen formulieren 2020

Gericht op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken en de heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen en rechten zijn alle uitvoeringsregelingen van Cocensus conform wetgeving ook gepubliceerd op overheid.nl.