afvalstoffenheffing huisafval afvalcontainers

Afvalstoffenheffing gemeente Bergen verandert in 2024

Afvalstoffenheffing gemeente Bergen verandert in 2024

Bij de gemeente Bergen verandert in 2024 de berekening van de tarieven voor de afvalstoffenheffing. Voor het eerst wordt de afvalstoffenheffing betaalt op basis van een vast en een variabel tarief.

In de gemeente Bergen is het vaste deel van het tarief afhankelijk van de grootte van het huishouden en het variabele tarief hangt af van het aantal keren dat de restafvalcontainer wordt geleegd of hoe vaak een vuilniszak in de ondergrondse restafvalcontainer gegooid wordt.

Overgangsjaar

In dit overgangsjaar ontvangen de inwoners van Bergen alleen een rekening voor het vaste deel van de afvalstoffenheffing, omdat in 2024 nog niet bekend is hoe vaak de container of het aantal vuilniszakken met restafval wordt geleegd. Daarom gaan inwoners pas in 2025 betalen voor het variabele deel. Hierdoor kan het maandelijkse bedrag voor de gemeentelijke belastingen waar de afvalstoffenheffing onder valt per inwoner verschillen.